Certifieringar

H-Tryck AB är både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarder. Genom Svanenmärkningen har vi bevisat att tryckeriet också uppfyller en rad miljökrav med tonvikt på tryckprocessen och det papper och kemikalier som används. Vi är stolta över vårt bidrag till en bättre värld.

ISO_1

ISO 9001 - Ledningssystem för kvalitet

H-Tryck AB vill förbättra sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel och pressa ner kostnaderna, hantera riskerna mer effektivt eller öka kundtillfredsställelse. Ett ledningssystem för kvalitet ger oss det ramverk vi behöver för att övervaka och förbättra prestanda i vilket område vi än väljer.

Fördelar med ISO 9001:
• Engagerar ledningen
• Förbättrar affärsresultat och hanterar affärsrisk
• Sparar pengar
• Effektiviserar verksamheten och minskar avfallet
• Uppmuntrar intern kommunikation och höjer moralen
• Ökar kundtillfredsställelse
• Lockar investeringar, förbättrar varumärket och avlägsnar handelshinder

Läs mer om ISO klicka här

ISO 14001 – Miljöledningssystem

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger oss:

• Ökad processeffektivitet
• Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
• Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
• Ökad andel förnybara resurser och system
• Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete

Läs mer om ISO klicka här

svanen-logo-transparent

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln – från råvara till avfall eller återvinning. Svanen ställer hårda klimat- och miljökrav men också krav på funktion och kvalitet.

Läs mer om Svanen klicka här

fti_1

FTI är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Genom att vi är anslutna till FTI uppfyller vi producentansvaret både fysiskt – genom insamling och återvinning och administrativt.

Läs mer om FTI klicka här

bring_1

Vi är auktoriserad Citymail partner, sortera och avisera utskick digitalt så att du som kund till Bring Citymail kan erhålla sorteringsrabatt.

Läs mer om Citymail Partner klicka här