Nyanställning på H-Tryck

Vi hälsar Camilla Andersson och Stefan Mesaros varmt välkommen till  H-Tryck AB! Camilla och Stefan kommer att arbeta med ordermottagning mot SKL Kommentus Media AB:s kunder.