Förnyat och utökat avtal med SKL Kommentus Media AB

Johan Axell och Per-Åke Hansson vidimera överenskommelsen med ett handslag. Avtalet avser ordermottagning, lagerhållning och distribution av SKL Kommentus Medias samtliga tryckta artiklar. Avtalet är treårigt med möjlighet att förlänga i ett plus ett år och kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2013.